Eerste termijn recreatievisie

"Als brood de eerste noodzakelijkheid is voor het leven, dan is recreatie een goede tweede". Zo begon de eerste termijn van Daan de Haas in de gemeenteraad over de recreatievisie.

Deze uitspraak is van Edward Bellamy, een auteur en één van de eerste kolonisten van Amerika. Hij had dus voldoende ruimte om te recreëren. Dit in tegenstelling tot bij ons in de Randstad. Recreatieruimte is hier schaars, maar gelukkig is er de gemeente Zuidplas, waar wel nog wat ruimte is. Het is dus goed dat het college met een visie is gekomen waarin de recreatiemogelijkheden van onze gemeente worden neergezet

Niet alleen voor de Zuidplassenaren, maar ook voor inwoners van onze buurtsteden. Logisch is het en ook zijn wij er blij mee dat het college kiest voor een groen en dorps karakter. Hiermee blijven wij voldoende onderscheidend van onze buurtgemeenten en kunnen we ook echt toeristen trekken.

In de visie worden een groot aantal mogelijkheden verkend om de recreatiefunctie te versterken. De VVD is een groot voorstander van de gemeente als facilitator om recreatieve functies te ontwikkelen. Wel faciliteren, maar niet investeren!

Een goede ontwikkeling is het vaarrouteplan. Natuurlijk is het een goed idee om naast fietsen onder de dijk, het wandelen op de dijk ook het varen langs de dijk een duidelijk gezicht te geven. Een mooie vaarroute door de gehele gemeente, met aangepaste brug- en sluistijden, is ook weer een blikvanger. Jachthaventjes zijn hierbij ook noodzakelijk. In Zevenhuizen is een leuke haven aan de Rottemeren en Nieuwerkerk heeft er eentje in de IJssel. Helaas is er nog geen haventje in Moordrecht. Hier is al lang de wens aanwezig. Om daar eens naar te kijken heeft de VVD een motie ingediend om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Deze Visie geeft volgens de VVD de goede richting aan. Het college moet nu wel met ondernemers, andere overheden, lobbyclubs en mogelijk particuliere initiatiefnemers aan de slag om concreet invulling te gaan geven aan de visie.