Het nieuwe subsidiebeleid

Sinds een paar maanden praten we in de gemeenteraad over het nieuwe subsidiebeleid. Dit beleid is een belangrijk punt uit het coalitieakkoord. Dinsdagavond 27 januari is dit nieuwe beleid aangenomen in de gemeenteraad. Alleen de PvdA en het CDA waren tegen. Het vrijwilligerswerk en met name het verenigingsleven vormen de hoeksteen van de samenleving. Daarom zijn subsidies voor de VVD erg belangrijk. Wij vinden wel dat de verhouding van de kosten en het aantal mensen dat gebruik maakt van een voorziening in evenwicht moet zijn. Ook vinden we dat verenigingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen boekhouding en dat de gemeente de verstrekte subsidies jaarlijks moet evalueren. Subsidie is niet gratis.

Wat verandert er niet?

Dit nieuwe beleid wordt niet neergezet als een bezuiniging. Jaarlijks wordt op de gebruikelijke manier een totaalbedrag vastgesteld. Dit beleid verandert dat niet.

Wat verandert er wel?

Er komt een duidelijke verantwoording van de belastinguitgaven aan subsidies en het gelijkheidsbeginsel wordt breed toegepast. Hierdoor is het beleid eenvoudig en transparant voor de verenigingen en instanties. Je weet waar je aan toe bent. Er wordt geen subsidie meer gegeven om een stenen gebouw te onderhouden, maar de activiteiten die in zo’n gebouw plaatsvinden worden wel gesubsidieerd. De verenigingen leggen op een praktische manier hierover verantwoording af.

De indirecte kosten die de gemeente nu maakt worden gebruikt om het subsidieplafond te verhogen. Ook komt er een overgangsregeling voor verenigingen die bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een hogere (zaal)huur.

De volgende stap in het proces is het opstellen van de uitvoeringregels. De VVD roept de verenigingen en instanties op om mee te denken met het uitwerken van deze regels. Bijvoorbeeld over de manier van verantwoording. Er moeten praktische en hanteerbare regels komen, zodat we niet verzanden in allerlei bureaucratie.

Daan de Haas