Verkeer, vervoer en infrastructuur

De A20 is het belangrijkste verkeersknooppunt van Nederland en dat vraagt aandacht. Dezelfde aandacht is nodig voor onze eigen wegen en straten!

  • Eerst bewegen, dan bouwen
  • Wegenonderhoud is meer dan straten maken
  • Als u wandelt of fietst, treft u geen obstakels
  • Ook voor rollator, rolstoel en scootmobiel geschikt
  • Groenbeheer weer op peil brengen
  • Wel ontsluiting, geen sluiproutes
  • Vinger aan de pols, bij onze dijken!