Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Onze inwoners zijn medeverantwoordelijk voor een veilig en leefbaar klimaat.

  • Zoveel mogelijk druk op verhogen politie-inzet binnen onze gemeente
  • Burgers zijn medeverantwoordelijk voor veiligheid
  • Overlast is ontoelaatbaar
  • Schone omgeving voor groter veiligheidsgevoel
  • (Huiselijk) geweld krachtig aanpakken
  • Slachtoffers staan centraal, niet de daders
  • Bushokje slopen = nieuwe kopen
  • Geen coffeeshops, geen alcohol op straat
  •  Aanrijtijden hulpdiensten binnen de norm