Ruimtelijke ordening

De gemeente Zuidplas heeft in het verleden veel risico's genomen met grondaankopen. Dit stopt en de focus gaat op risicobeheersing.

  • Gemeente regisseert, ontwikkelaar realiseert
  • Houdt het groen, houdt het laag
  • Geen nieuwe kantorenbouw voordat huidige leegstand is opgelost
  • Welstandsvrij bouwen
  • Open horizon, geen nieuwe windmolens
  • Gedoseerde nieuwbouw, afgestemd op lokale vraag