Jongeren, onderwijs en kinderopvang

Jongeren kunnen veel zelf, maar nog niet alles. Wij willen jongeren waar nodig steunen, maar bieden ruimte voor jongeren om zich zelfstandig te ontwikkelen.

  • Kwaliteit kinderopvang blijft gewaarborgd
  • Goede afspraken voor verkeer rondom scholen
  • Stevig verzuimbeleid voorkomt schooluitval
  • Jongeren serieus nemen en betrekken
  • Voldoende starterswoningen om onze jeugd binnen gemeente te behouden
  • Veilige speelvoorzieningen in onze wijken
  • Nix18 wordt gehandhaafd in Zuidplas