Financiën

De begroting 2014 van de gemeente Zuidplas vertoont Griekse trekjes en kan wel wat VVD gebruiken. Vanaf nu weer gedegen financieel beleid en normale sluitende begroting.

  • Minder uitgeven leidt tot minder belasten
  • Zuinig zijn op de geslonken gemeentelijke spaarpot
  • Tegenvallers worden binnen de begroting opgevangen
  • De kaasschaaf wordt opgeborgen
  • OZB wordt niet verder verhoogd
  • Geen trucjes bij het toerekenen van kosten aan de burger