Stem op VVD Zuidplas kandidaat John van Eijk tijdens de waterschapsverkiezingen

Op woensdag 18 maart vinden naast de provinciale verkiezingen ook de waterschapsverkiezingen plaats. De inwoners van de gemeente Zuidplas stemmen voor het politiek bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Namens de VVD Zuidplas staat John van Eijk kandidaat voor de waterschapsverkiezingen. John is bestuurslid binnen onze lokale afdeling, oud raadslid van de voormalige gemeente Zevenhuizen en gepensioneerd Financieel Directeur van Graydon. Hij staat op nummer 11 van de kieslijst van de VVD voor het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. John maakt zich hard voor integer bestuur. Hij strijdt voor een efficiënte besteding van de middelen van het waterschap. Ook de hoogte van de waterschapslasten moeten zo laag mogelijk blijven. Daarbij vindt hij met de VVD het zeer belangrijk dat mensen voldoende inzicht krijgen in het doel van het waterschap en waar de publieke middelen aan besteed worden. 

De VVD maakte in de afgelopen periode deel uit van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. In deze periode moest het Hoogheemraadschap € 7 miljoen bezuinigen. Met VVD in het Algemeen Bestuur is bereikt dat deze bezuiniging niet is vertaald in nog hogere waterschapslasten. De VVD ziet een aantal mogelijkheden om de waterschapslasten zo laag mogelijk te houden:

  1. Geen impulsieve investeringen in waterkwaliteit. De investeringen spreiden over een langere termijn en pas doen als zeker is wat het effect zal zijn;
  2. De VVD vindt dat inkomenspolitiek niet past bij een waterschap. De kwijtschelding zal daarom afgeschaft moeten worden;
  3. Daar waar het nog niet geregeld is, dienen investeringen die gedaan moeten worden voor nieuwbouwwijken of bedrijventerreinen in de grondexploitatie opgenomen te worden. Daarmee wordt voorkomen dat alle belastingbetalers opdraaien voor deze investering.

De VVD is voorstander van zo laag mogelijke lasten voor burgers en bedrijven. De VVD vindt dat de belastingen maximaal met de inflatiecorrectie mogen stijgen.

Ondanks dat de VVD veel aandacht besteed aan lage lasten hanteert onze kandidaten het motto: Droge voeten eerst! Hoe willen wij dit bereiken? Wij hanteren de volgende kernpunten:

Kernpunten uit het VVD-verkiezingsprogramma

  • De VVD staat voor veiligheid en solide financieel beheer.
  • Veilige dijken hebben de hoogste prioriteit, aan het onderhoud mogen geen concessies worden gedaan en de risico's dienen helder te worden gecommuniceerd.
  • Waterschapslasten dienen zo laag mogelijk te zijn en alleen te worden besteed aan de wettelijk vastgelegde kernt