18 Maart provinciale verkiezingen: STEM VVD ZUID-HOLLAND!

De VVD wil een provincie die dienstbaar is aan de maatschappij. Dit betekent, dat de provinciale politiek geen plannen maakt waar niemand op zit te wachten. Het is daarom van belang dat Provinciale en Gedeputeerde Staten veel de provincie intrekken om te luisteren wat er speelt. Vanaf dag één moet het college met gemeenten structureel overleggen over het te voeren beleid. De VVD zal het beleid van de afgelopen jaren voortzetten om continu overleg te voeren met de eigen achterban en optreden om verbinding te leggen tussen landelijke en lokale VVD’ers. Samenwerking tussen provincies zal in betekenis toenemen, zelfs tot over de landgrenzen (Vlaams-Nederlandse Delta). De VVD wil een doelmatige provinciale politiek. Democratie kost geld en de VVD is daarom voorstander van transparantie over uitgaven van politiek en bestuur, maar tegenstander van bezuinigingen die ten koste gaan van het goed functioneren van volksvertegenwoordigers en bestuurders. De VVD wil dat het aantal gedeputeerden beperkt blijft en dat de mogelijkheid voor politieke partijen om ongekozen vertegenwoordigers het woord te laten voeren in commissies wordt afgeschaft. De kiezer bepaalt de grootte van de fracties, niet de politiek zelf. Kleine fracties kunnen samenwerken om de werklast te verminderen.


Het kan wél:

  • Lagere provinciale belastingen (opcenten)
  • Een kleiner en beter presterend ambtelijk apparaat
  • Toezicht op gemeenten vanuit vertrouwen, maar ingrijpen waar nodig
  • Euopese en nationale regels niet strikter toepassen dan noodzakelijk
  • Een bereikbaar en doelmatig provinciaal bestuur

Bovenstaande is maar een klein deel uit het verkiezingsprogramma van de VVD Zuid-Holland. Ons programma is gebaseerd op de bekende VVD thema's zoals ruimte voor ondernemers, lage lasten en verminderen van regeldruk. U kunt hier het volledige programma van de VVD Zuid-Holland vinden. 

Wij hopen op u stem voor 18 maart!